Nieuwsoverzicht

 • Wie gaat onze huizen bouwen?

 • De positie van de starter op de woningmarkt blijft extreem zwak

 • Er gloort een beetje licht aan het einde van de tunnel

 • Nederland laat de starters in de steek

 • Rampzalig overheidsbeleid is debet aan de crisis op de woningmarkt

 • De woningnood oplossen? Meer bouwen in de oude wijken!

 • Is flexibel bouwen de sleutel voor het verminderen van de woningnood?

 • Structurele problemen staan een snelle oplossing van de woningschaarste in de weg

 • Krappe woningmarkt maakt onverwachte slachtoffers

 • Van kantoor naar (eigen) woning

 • Scheefgroei en tweedeling op de Nederlandse Huizenmarkt

 • Keert de woningnood terug in Nederland?