Nieuwsoverzicht

 • De woningmarkt moet op de schop

 • Nederland is dicht geregeld. Niets komt meer van de grond

 • Vooruitzichten woningbouw blijven allerbelabberdst

 • De huizenmarkt lijkt het dieptepunt bijna gepasseerd

 • Wie gaat onze huizen bouwen?

 • De positie van de starter op de woningmarkt blijft extreem zwak

 • De trek uit de stad: feit of fictie

 • Er gloort een beetje licht aan het einde van de tunnel

 • Het woningbeleid berustte op verkeerde vooronderstellingen

 • Nederland laat de starters in de steek

 • Rampzalig overheidsbeleid is debet aan de crisis op de woningmarkt

 • De woningnood oplossen? Meer bouwen in de oude wijken!

 • Is flexibel bouwen de sleutel voor het verminderen van de woningnood?

 • Structurele problemen staan een oplossing van de woningschaarste in de weg (II)

 • Structurele problemen staan een snelle oplossing van de woningschaarste in de weg

 • In geouwehoer kun je niet wonen

 • Krappe woningmarkt maakt onverwachte slachtoffers

 • De Nederlandse woningmarkt kookt droog

 • De jongeren missen de boot op de Nederlandse huizenmarkt

 • De woningmarkt blijft nog jaren op slot

 • De woningnood is terug in Nederland

 • De Nederlandse huizenmarkt wordt alleen maar krapper

 • Van kantoor naar (eigen) woning

 • Scheefgroei en tweedeling op de Nederlandse Huizenmarkt

 • Keert de woningnood terug in Nederland?